А / C-ийн хананд суурилуулсан байшингийн хувьд эзэмшигч