Хөргөлтийн системд зориулагдсан шүүлтүүр хатаагч ба тос тусгаарлагч