Бүх нийтийн A / C хяналтын систем ба алсын удирдлага