A / C урсгалын дефлектор ба A / C үйлчилгээний уут