Хавхлага ба хялгасан ба долгионы хоолойг цэнэглэж байна